Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening op de verstrekking van electrischen arbeid door de Provincie Oost-Java

(„ELECTRICITEITS VERORDENING PROVINCIE OOST-JAVA").

Verordening van 15 September 1932 (Afg. B.P.B. van 9 November 1932, Serie A No. 11), zooals zij is geivijzigd bij de verordeningen van 29 Maart 1933 (Afg. B.P.B. van 1 April 1933, Serie A No. 4) en 14 September 1934 (Afg. B.P.B. van 27 September 1934, Serie A No. 9).

De Provinciale Raad van Oost-Java

stelt vast de volgende verordening:

Verordening op de verstrekking van electrischen arbeid door de Provincie Oost-Java.

HOOFDSTUK I.

Verklaring van sommige termen.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

Electriciteitsvergunning: het Gouvernementsbesluit, krachtens hetwelk de leidingnetten zijn aangelegd en worden gebruikt.

Electriciteitsbedrijf: elk bedrijf der Provincie Oost-Java voor de voorziening van electrischen arbeid van plaatsen en streken.

Beheerder: de ambtenaar, belast met het beheer van een of meer electriciteitsbedrijven.

Transformatorstation: de afgesloten ruimte, bevattende de toestellen en leidingen voor het omzetten van electrischen stroom voor hooge spanning in stroom voor lage spanning of omgekeerd.

Kabelnet: de ondergrondsehe leidingen, waarlangs de electrische stroom wordt voortgeleid.

Hoogspanningsnet: de onder- en bovengrondsche leidingen, waarlangs de electrische stroom wordt voortgeleid onder hooge spanning.

Sluiten