Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den berekend, als het aantal leveringsdagen gedurende die maand bedraagt.

(3) Er wordt gerekend met bedragen van 5 cent en veelvouden daarvan; uitkomsten van 0 tot en met '21/2 in het centencijfer worden gesteld op 0, die van 3 tot en met 71/2 op 5, die van 8 tot en met 9x/2 op 10 cent.

Artikel 19.

Gemengd tarief (A).

(1) Dit tarief kan worden toegepast voor verbruikers, die beschikken over een eigendomsinstallatie, welke voldoet aan de installatievoorschriften.

(2) Het ingestelde vermogen, dat een veelvoud moet zijn van 25 Voltampère, wordt (behoudens het bepaalde in lid (5) van dit artikel) — ter keuze van den beheerder — begrensd door stroombegrenzers af maximaalschakelaars, of gecontroleerd door middel van overschrijdingskilowatt-uurmeters. Het verbruik wordt bepaald met een kilowatt-uurmeter.

(3) Het tarief geeft recht op verbruik in de avond- en nachturen, derhalve gedurende ongeveer 12^2 uur per etmaal.

(4) Het tarief bedraagt, behoudens het bepaalde in lid (5) van dit artikel:

a. een klantrecht van f 2.50;

b. een belastingrecht van 75 cent per 25 Voltampère van het

ingestelde vermogen;

c. een verbruiksrecht van 14 cent per verbruikt kilowatt-uur.

(5) Indien na verkregen goedkeuring van den verbruiker de controle op het ingestelde vermogen wordt uitgeoefend door middel van een overschrijdingskilowatt-uurmeter, dan zal voor het verbruik door overschrijding van het ingestelde vermogen in rekening worden gebracht 60 cent per kilowatt-uur. De beheerder is bevoegd het werkelijk gebruikte vermogen door stroombegrenzers of maximaalschakelaars te beperken tot een door den beheerder billijk geacht percentage boven het ingestelde vermogen.

Artikel 20.

Abonnementstarief (B) met stroombegrenzing.

(1) Dit tarief kan worden toegepast voor verbruikers, die beschikken over een eigendomsinstallatie, welke voldoet aan de installatievoorschriften.

Sluiten