Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Het ingestelde vermogen, dat een veelvoud moet zijn van 25 Voltampère, wordt (behoudens het bepaalde in lid (5) van dit artikel) — ter keuze van den beheerder — begrensd door stroombegrenzers of maximaalschakelaars, of gecontroleerd door middel van overschrijdingskilowatt-uurmeters.

(3) Het tarief geeft recht op verbruik in de avond- en nachturen, derhalve gedurende ongeveer 12^2 uur per etmaal. De verbruiker is verplicht zorg te dragen, dat lampen en andere verbruikstoestellen niet noodeloos ingeschakeld zijn.

(4) Het tarief bedraagt, behoudens het bepaalde in lid (5) van dit artikel:

a. een klantrecht van f 1.—;

b. een belastingrecht per 25 Voltampère van het ingestelde

vermogen van f 1.128.

(5) Indien na verkregen goedkeuring van den verbruiker de controle op het ingestelde vermogen wordt uitgeoefend door middel van een overschrijdingskilowatt-uurmeter, dan zal het klantrecht f 2.50 bedragen en voor het verbruik, door overschrijding van het ingestelde vermogen, in rekening worden gebracht 60 cent

per kilowatt-uur.

De beheerder is bevoegd het werkelijk gebruikte vermogen door stroombegrenzers of maximaalschakelaars te beperken tot een door hem billijk geacht percentage boven het ingestelde vermogen.

Artikel 21.

Abonnementstarief (C) per lichtpunt (Verbruikers in het klein).

(1) Dit tarief kan worden toegepast voor verbruikers, die beschikken over een eigendomsinstallatie, welke voldoet aan de installatievoorschriften, van ten hoogste drie lichtpunten met uitsluiting van andere verbruikstoestellen.

(2) Het tarief wordt berekend per lichtpunt en tegen een vasten abonnementsprijs per maand.

(3) De controle geschiedt door middel van smeltzekeringen, stroombegrenzers, maximaalschakelaars of andere daartoe geschikte toestellen ter keuze van den beheerder.

(4) Het tarief geeft recht op verbruik voor licht gedurende de avond- en nachturen, derhalve ongeveer 121/2 uur per etmaal. De verbruiker is verplicht zorg te dragen, dat de lampen niet noodeloos ingeschakeld zijn.

Sluiten