Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Buitengewone dienst.

Afdeeling.

Art. enz. f-——

Totaal der buitengewone uitgaven f

Ten tweede: Te bepalen, dat af- en overschrijvingen zijn geoorloofd van en op de artikelen.. . .

Deze artikelen kunnen, wanneer het daarbij uitgetrokken bedrag ontoereikend wordt bevonden, ook worden verhoogd door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven.

Ten derde: De begrooting van ontvangsten van de Provincie Oost-Java voor het dienstjaar .... vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK I.

Gewone dienst.

Onderdeel 1

enz. f-

Totaal der gewone ontvangsten f

HOOFDSTUK II.

Buitengewone dienst.

Onderdeel

enz. f

Totaal der buitengewone ontvangsten f

Verzameling der eindcijfers.

Gewone dienst.

Totaal der gewone uitgaven f

Totaal der gewone ontvangsten „

Saldo nihil

Buitengewone dienst.

Totaal der buitengewone uitgaven f

Totaal der buitengewone ontvangsten f

Voordeelig ., f

Nadëëïlg

Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van den

De Gouverneur,

Sluiten