Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model III

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelet op artikel 83 der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten tot wijziging van de begrooting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 19 als volgt:

Afdee- Arti- UITGAVEN.

kei. Omschrijving van den post. Bedrag.

HOOFDSTUK

Wordt verhoogd of toegevoegd:

Totaal verhooging.

Wordt verminderd of afgevoerd:

Totaal vermindering.

Blijft totaal verhooging of

vermindering.

Sluiten