Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model IV.

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelet op artikel 84, lid 5, der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Op de begrooting van uitgaven voor den dienst 19 ... ._ te doen de navolgende afen overschrijvingen, zijnde bij de begrooting zelve de vereischte machtiging verleend:

afschrijving.

- Redenen.

Afdeeling. Artikel. Omschrijving van den post. Bedrag.

Sluiten