Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model VI.

Het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java,

Gelet op de hem door dien Raad bij besluit van

gegeven machtiging, welke is goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van

Heeft besloten:

Uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor te voldoen de uitgaven hierna vermeld:

Post voor onvoorziene uitgaven Uitgaven te voldoen uit den

der begrooting voor . post voor onvoorziene uitgaven. Rede_

Jp" sch?ktSove"r. sSbaar. Omschrijving. Bedrag.

bedrag.

I

Totaal f

den 19

Namens het College van Gedeputeerden, De Gouverneur,

Sluiten