Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model VII.

Provincie Oost-Java. DIENST

BEGROOTINGSREKENING VAN UITGAVEN.

„ . , , Geraamd bedrag Verevend. Van de verevende sommen. Toelirh

Afdeelin Artikel "enamlng der onder- (na wijzigingen or 1 oeiicn-

ee mg. /ri werpen van uitgaaf. gedane af- en —— Meer dan Minder dan „ . 7, Schuldig tingen.

overschrijvingen). Bedrag. geraamd. gcraamd. Betaald. gebleve£

1. 2. 3; 4; 5. 6; 7. 8; 9; 10.

HOOFDSTUK I.

Gewone dienst.

1 Bestuur van de

Provincie :

1 Bezoldiging van de leden van het College van Gedeputeerden f 24.000.— f 24.000.- — — f 24.000.- —

Totaal der Ie Afdeeling

HOOFDSTUK II.

Buitengewone dienst.

Sluiten