Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model VIII.

Provincie Oost-Java. DIENST

BEGROOTINGSREKENING VAN ONTVANGSTEN.

Onder- Geraamd Ont- Meer dan Minderdan T

deei Benaming der ontvangsten. bedrag yangen> geraamd. geraamd.

1_ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HOOFDSTUK I.

Gewone dienst. Eene gespeci-

ficeerde opgave

_i van de ten bate

Andere ontvangsten van deze rubriek

— ~ ~ gedane ontvang-

Totaal sten is hierbij ge-

Totaal der uitgaven voegd.

i r

Voordeelig . .

XT , r slot—

Nadeelig J_ _ | _ I

HOOFDSTUK II.

Buitengewone dienst.

Sluiten