Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model IX.

Provincie Oost-Java.

VERSLAG van het

GEBRUIK DER GELDMIDDELEN. DIENSTJAAR

AFDEELING I.

AFDEELING II.

enz.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van

den Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

(ï) Dit verslag bevat een beredeneerde samenvatting van het gebruik der geldmiddelen, met zoo noodig meer gedetailleerde opgaven dan de cijfers der begrootingsrekening met toelichting geven.

Sluiten