Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model X.

Provincie Oost-Java.

Bijlage van de begrootingsrekening over

Opgaaf van de in getroffen dadingen.

Bedrag der Motieven, waarop de genomen beslissing is Volgnummer. Omschrijving van het geschil. , . gegrond met vermelding van datum en

vor enng. nummer der betrekkelijke besluiten.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden

van den Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

Sluiten