Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model XI.

Provincie Oost-Java.

Bijlage van de begrootingsrekening over Opgaaf van in verleende kwijtscheldingen.

Naam en beroep nm^hrnvina BedraP der Motieven> waarop de kwijtschelding is

Volgnummer. van den d^vorderLf. vordering. ^rond dfU,m Cn

schuldenaar. ë ^ nummer der betrekkelijke besluiten.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, den De Gouverneur,

Sluiten