Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java.

Bijlage van de begrootingsrekening over

Kasrekening.

Saldo iri kas op ultimo December f

Ontvangsten (1 Januari tot ultmo December ....)

a. Dienst -J f

b. Dienst — — „

,,

f

Uitgaven (1 Januari tot ultimo December. )

a. Dienst _ - — f

b. Vorige diensten „

,,

Saldo in kas op ultimo December f

waarvan :

a. bij den Provincialen Kashouder f

c. »-

d. » ——-

f _

Vergelijking tusschen het kassaldo op ultimo December en het saldo der begrootingsrekening bij

de afsluiting op ultimo Juni f

Saldo in kas op ultimo December „

Bij: Ontvangsten van 1 Januari t/m ultimo Juni betreffende dienst „

f

Model XII.

Sluiten