Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarvan be- Door ver- Schuldig

taald in het 2e jaring vrij- gebleven Aanteekeningen. halfjaar gevallen. op uit

6. 7. 8. 9.

f 300.— ——.—

f 100 —

—„ 400 — ——.— „ 600 —

„ 700.— —.— —

f 1000.— — f 1100 —

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden

van den Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

Sluiten