Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model XV.

Provincie Oost-Java.

Bijlage van de begrootingsrekening over

Opgave van de opeischbare vorderingen ook betreffende afgesloten diensten, die nog niet verevend zijn.

Dienstjaar,

Omschrijving waarop de

der Bedrag. vordering Toelichting. . betrekking vordering. heeft.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, den

De Gouverneur,

Sluiten