Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java. Model XVII.

Bijlage ^ van de begrootingsrekening over —

Specificatie van den post „Andere ontvangsten".

Totaal bedrag

Ooorloopend „ .... , Bedrag van der gelijk- ,

nummer. niSC riJvm^r ' er Posten- eiken post. soortige ont- Aanteekeninge

vangsten.

Aldus opgemaakt door het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, den .

De Gouverneur,

Sluiten