Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java. Model XIX.

Bijlage van de begrootingsrekening over

Staat, houdende le. een opgave der onroerende eigendommen, met uitzondering van die, welke in een bedrijf zijn ondergebracht en van die, welke kosteloos ten gebruike van het algemeen zijn bestemd (wegen, bruggen, plantsoenen enz.);

2e. een opgave der als reserve belegde gelden.

... . , Geschatte waarde

Aard der eigendom- Toelich-

men en reserves. op op tingen.

31 December 19— 31 December 19 .

_ , den 19

Namens het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java, De Gouverneur,

Sluiten