Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Oost-Java. Model A.

AANVRAAG tot verstrekking van gelden ter goede rekening voor het doen van betalingen gedurende No. de maand 19

Oorspron- T Betaal- Dus Reeds Wordt Blijft

Artikel Omschrijving kelijk staan baar thans aange- ^ans d

der be- van den toege- gesteld . . .. vraagd vr.aa„A nog be- Aanmerkingen,

grooting. begrootingspost. staan bedra8na bij bevel- s ter goede ter goede schik'

bedrag. WIJzlglng- schrift. baar. rekening. rekening. baar.

i

, den 19

. « origineel.

Afgegeven voor: -—r:—-

° ° duplicaat.

De ,

No.

SOERABAJA, den 19

Fiat verstrekken de som van f—

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java,

Namens dezen: De ,

Geverifieerd en accoord bevonden: Het Hoofd der Afdeeling Begrooting en Comptabiliteit,

Sluiten