Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Met ingang van den lsten Januari 1933 in te trekken zijn besluit van 8 Maart 1932 No. C 1/1/1, zooals dat is gewijzigd bij besluit van 10 Juli 1932 No. C 1/1/5.

Namens het College van Gedeputeerden, De Gouverneur,

G. H. de Man.

Sluiten