Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschrift betreffende het aantal malen, dat de kassen en de administratiƫn der rekenplichtigen moeten worden opgenomen.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 16 Januari 1929 No. C 68/112 (Opg. P.B. van 5 Maart 1929 No. 2).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 124, lid 3, der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten:

Te bepalen dat, behoudens het bepaalde aan het slot van lid 3 van artikel 124 der Provincie-Ordonnantie, de opnemingen van de kassen en de administratiƫn der rekenplichtigen minstens twee malen 's jaars moeten plaats hebben.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten