Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorschrift betreffende de behandeling van processenverbaal van kasopneming.

Besluit van den Provincialen Raad van OostJava van 15 Augustus 1929 No. C 68/1/34 (Opg. P.B. van 29 Augustus 1929 No. 8).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gehoord enz.;

Gelet op artikel 124, lid 4, der Provincie-Ordonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld, zoomede op het Raadsbesluit van 16 Januari 1929 No. C 68/1/2 (opgenomen in Provinciaal Blad No. 2 van 1929);

Heeft besloten:

De behandeling der processen-verbaal van kasopneming geheel over te laten aan het College van Gedeputeerden.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten