Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regelen voor het opnemen van de kassen en administratiën van ondervoorschothouders door of namens rekenplichtigen.

Besluit van het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java van 15 October 1935 No. C 9/1113.

Het College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Oost-Java,

Overwegende, dat het noodzakelijk is om niet alleen incidenteel, doch ook doorloopend toezicht voor te schrijven op de kassen en administratiën van z. g. ondervoorschothouders;

Gelet op het besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 10 Januari 1929 No. C 68/1/2 (Provinciaal Blad 1929 No. 2, blz. 32);

Heeft besloten:

Vast te stellen de volgende:

Regelen voor het opnemen van de kassen en administratiën van ondervoorschothouders door of namens rekenplichtigen.

§ 1. Onverminderd de controle daarop vanwege het College van Gedeputeerden worden door de bij het besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 19 Januari 1929 No. C 68/1/2 (Provinciaal Blad 1929 No. 2, blz. 32) bedoelde rekenplichtigen of door de door dezen daartoe aangewezenen ten minste vier malen 's jaars op ongezette tijden — doch met geen grootere tusschen ruimte(n) dan vier maanden — de kassen en administratiën van hen, aan wie door die rekenplichtigen ten behoeve van den dienst gelden ter verrekening in voorschot zijn verstrekt (ondervoorschothouders), gecontroleerd.

§ 2. Naast vorenbedoelde controle heeft opneming van de kas en administratie bovendien plaats bij elke overgave en overname van beheer door ondervoorschothouders.

§ 3. Worden geen afwijkingen of onregelmatigheden geconstateerd, dan wordt:

Sluiten