Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afschrijving van vorderingen.

Besluit van den Provincialen Raad van Oost-Java van 10 October 1935 No. C 70/42/2. (Opg. P.B. van 26 October 1935 No. 13).

De Provinciale Raad van Oost-Java,

Gelezen enz.;

Gelet op de artikelen 80 en 111, tweede lid, der ProvincieOrdonnantie (Staatsblad 1924 No. 78), zooals die sedert is gewijzigd en aangevuld;

Heeft besloten

te bepalen, dat door het College van Gedeputeerden provinciale vorderingen — ook voor zoover deze niet voorkomen in de registers der rekenplichtigen — kunnen worden afgeschreven, indien:

1. de vorderingen zijn verjaard;

2. de schuldenaar is overleden zonder nalating van goederen, waarop de schuld kan worden verhaald, dan wel van erfgenamen, die kunnen worden aangesproken, en er geen borgen of medeschuldenaren zijn;

3. gerechtelijke invordering wegens onvermogen van hen, die tot betaling zijn verplicht, geen kans van slagen biedt, er geen gelegenheid bestaat tot inhouding op door de Provincie Oost-Java uit te betalen gelden en een poging tot minnelijke invordering tevergeefs is geweest of vermoedelijk tevergeefs zou zijn dan wel onmogelijk is.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, J. H. B. Kuneman.

Sluiten