Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van andere dan de sub b bedoelde openbare werken en de som van f 50.000.—■ (vijftig duizend gulden) niette boven gaan;

Ten derde: Te bepalen, dat voormeld College van de door hem gelaste handelingen, als bedoeld in artikel 2 van dit besluit, mededeeling zal doen in het Provinciaal Blad.

De Gouverneur van de Provincie Oost-Java, Hardeman.

Sluiten