Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lofzang „Te Deum laudamus" (d.i. U, o, Heer, loven wij) werd hierna door priester en koor gezongen.

We zien dus, dat bovenvermeld toneeltje tijdens de liturgische dienst plaats vond, er een deel van vormde.

Zowel in 't beroemde Zwitserse klooster te Sint Gallen, als te Gent in de Sint Pieters-abdij, vanwaar het misschien naar Engeland werd overgebracht, komen de beginstadia reeds in de tiende eeuw voor. Rouaan kent dit in de elfde eeuw en naar alle waarschijnlijkheid heeft men dit in 't bisdom Luik (waaronder een aanzienlijk deel der Zuidelijke Nederlanden ressorteerde) eveneens uitgebeeld. De beroemde Notgerus (97-008) immers, was voorheen monnik in bovengenoemd klooster van Sint Gallen geweest en wist derhalve van het bestaan af van een antiphonarium aldaar aanwezig. Aan deze „carolus magnus" van het Luikse prinsdom, toentertijd een brandpunt van beschaving, was de tropus bekend, waaruit zich naderhand het Paasspel zou ontwikkelen.

Deze tekst luidt:

Quem quaeritis in sepulchro, (o) Christocolae ?

Iesum Nazarenum cruxifixum, (o) coelicolae.

Non est hic, surrexit sicut praedixerat, ite, nuntiate quia surrexit de sepulchro.

(d. w. z. — Wie zoekt ge in 't graf, o, Christus-vereersters ?

— Jezus van Nazaret, de gekruiste, o, hemelbewoners.

— Hij is hier niet; Hij is verrezen, zoals Hij voorzegd heeft.

Gaat en verkondigt, dat Hij uit het graf is opgestaan).

Daarnaast bezitten we uit een heel oud liturgisch paasspel deze sequentie, afkomstig van Wipo, hofkapelaan van Keizer Koenraad, en gedicht + 1050 :

Victimae paschali laudes immolent Christiani!

Agnus redemit oves;

Christus innocens Patri reconcilia-

vit peccatores.

Mors et vita duello conflixere in mundo.

Dux vitae mortuus regnat vivus.

Die nobis, Maria, Quid vidisti in via ?

Laten de christenen nu aan het Paaslam lof brengen.

Het Lam kocht de schapen vrij; de onschuldige Christus verzoende de zondaars met de Vader.

Dood en leven streden op de wereld een tweestrijd.

De Heer van het leven stierf,

maar heerst (weer) levend.

Zeg ons, Maria, wat hebt ge onderweg gezien ?

Sluiten