Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sepulchrum Christi viventis. Et gloriam vidi resurgentis,

Angelicos testes,

Sudarium et vestes.

Surrexit Christus, spes mea; Praecedet vos in Galilaeam. Credendum est magis soli Mariae veraci

Quam Judaeorum turbae fallaci.

Scimus Christum surrexisse.

A mortuis vere ;

Tu nobis, victor rex, miserere!

Het graf van de levende Christus, en de glorie van de Verrezene, zag ik.

Engelen als getuigen, de zweetdoek en het lijnwaad.

Chistus, mijn hoop, is verrezen . Hij zal u voorgaan in Galilea. Men moet Maria die alleen is, maar waarheidlievend, meer geloven als de bedriegelijke schare van de Joden.

Wij weten, dat Christus verrezen is, waarlijk uit de dood.

O, Koning, overwinnaar, heb medelijden (met ons).

Tot „Die nobis" werd door de drie Maria's (= drie geestelijken, want vrouwen treden pas eeuwen later op) gezongen. Daarop stelt 't koor de vraag, waarop elk der Maria's antwoordt. Bij „sudarium" hieven ze de doek op, om die aan 't volk te tonen.

't Koor zong 't slot „Credendum est".

Terwijl de drie spelers naar 't koor teruggingen zette de cantor de antiphoon aan : „Et recordatae sunt verborum ejus et regressae a monumento nuntiaverunt haec omnia illis undecim et ceteris omnibus, Alleluia". (= En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van 't graf berichtten ze dit alles aan de elf (apostelen) en aan alle anderen, Alleluja).

Waren de priesters in 't koor en was de antiphoon geëindigd, dan werd 't Te Deum gezongen.

Dat 't liturgisch paasspel werkelijk in de Maasgouw bestaan heeft, blijkt overtuigend uit de Ordinarius van de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht, waarin 'n alinea voorkomt die kennelijk slaat op 't liturgisch verrijzenisspel. En wel op 't gedeelte na 't derde responsorium van de paasnocturne:

„Quibus finitis personae constitute et ordinate per cantorum facient visitationen sepulchri, sicut consuetum est in ecclesia. Et post visitationem peregrini recipient sudarium a Maria Magdalena, et ante chorum stantes et in altum levantes ostendunt eum populo in signum resurrectionis Christi etc.

Hier dus ook weer 't bezoek aan 't ledige graf, waarbij onder de pelgrims allerwaarschijnlijkst moet verstaan worden de grafbezoekers Petrus en Johannes, die de zweetdoek in de hoogte heffen en 'm aldus aan 't volk tonen, ten teken van de opstanding van Kristus.

Een andere sequentia van Pasen, die eveneens deel heeft uitgemaakt van een liturgisch verrijzenisspel geeft de volgende samenspraak:

Sluiten