Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde ordonneert de bisschop van Luik in 1288 en die van Utrecht in 1293.

:at, i-, ir, i-.jfii;

Zo zijn we in de derde phase gekomen: het geestelijk spel buiten de kerk. 1

Wel mocht men nog het kerkhof en, als achtergrond, het kerkgebouw gebruiken (dit om spelers te laten opkomen), maar lang duurde ook dat niet.

Te vaak maakte men zich schuldig aan grappen en grollen die ontwijdend waren. Toen werden de laatste banden losgemaakt en verschoof men de operatiebasis naar 't marktplein.

Niets weerhield de regisseurs en factors om hun stukken vrijwel geheel in de taal van 't volk te schrijven, ofschoon nog lang de sporen van de bron bleven. Hierover zegt de geleerde Mone: Schauspiele des Mittel Alters I. 55. Es ging met dem Schauspiele wie mit der predigt, anfanglich war diese lateinisch, nachher deutsch, jedoch so dasz alle schriftworte zuerst lateinisch vorgetragen und dann auf deutsch gesagt wurden, welche sitte bis an das ende des Mittelalters blieb.

Overduidelijk toont dit het z.g. Maastrichtse Paasspel, uit de 14de eeuw, waarvan slechts 1500 verzen, in een frankisch, nederrijns dialekt, zijn bewaard gebleven.

Dit toneelstuk behelst een globaal overzicht van het oude en nieuwe testament. De hoofdmomenten worden gedramatiseerd voorgesteld, zonder innig verband. Door korte prozaregels worden de tientallen taferelen aan elkaar gekoppeld.

Zeer vaak staan zinnetjes uit de Latijnse Vulgata boven een alleenspraak of dialoog, die dan in de tekst vertaald worden b.v.

„Ego sum alfa et o":

Ich ben ende ende aneginne ....

,,Ne timeas, Maria etc

Halt dich, reine maget, vro ....

,,Ecce, ancilla domini etc.

Such, die godis dirne ben ich ....

,,Annuncio vobis gaudium magnum:

Ich brenge ug lieve mere ....

Quem vidistis, pastores, dicite, etc.

Saget, wat hait ir virnomen ....

enz.

Het stuk breekt af met een toespraak van Judas tot de Joden, in de nacht dat ze Jezus zullen gevangen nemen.

Dood en verrijzenis krijgen we derhalve niet te zien.

Aan het Oude Testament zijn slechts 241 regels gewijd. Achtereenvolgens horen we van de onbekende dichter:

de schepping van hemel, aarde en engelen. Deze zingen Gloria in excelsis Deo, waarna Lucifer, de hovaardige, een aantal engelen overhaalt met hem de allerhoogste te trotseren.

Sluiten