Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Merkwaardig is de grote plaats die de auteur heeft geschonken aan de figuur van Magdalena, die lichtelijk de lof der zotheid en der zinnen

zingt, maar na een berisping bij toverslag tot vroomheid geneigd is.

*

* *

Het zou ons te ver voeren, als we nog gingen aantonen hoe uit verschillende tafereeltjes nieuwe toneelstukken voortsproten b.v. het spel van Lazarus' opwekking, het Profetenspel, het spel van Adam, het Passiespel.

*

* *

: I Wie zich voor een en ander interesseert verwijzen we naar twee boeken die prettig geschreven zijn en een massa literatuur aangeven: Dr. Theo de Ronde: Het Tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heep. .(Brugge, 1930).

Gustave Cohen: Le Théatre Religieux (in de serie Le Théatre en France au Moyen age). (Paris, 1928).

Batavia-C., 1936.

Feest van de Engel Gabriël. JEF NOTERMANS.

Sluiten