Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

922

HK: -

DE PSYCHIATRISCHE

KRING EN DE RECHTSPRAAK VAN

PILATUS

B

9

DOOR

l C. C. TONNET

GEP. GEN,-MAJOOR DER ARTILLERIE

Toen zei Pilatus tot Hemt „Hoort gij niet, koevele zaken zij tegen U getuigen”. Matth. 27:13.

N.V. DRUKKERIJ NAUTA & CO. — ZUTPHEN

Sluiten