Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn schouders heeft gelegd, door Uw tusschenkomst te willen verleenen, opdat dr. Schnitzler voorgoed worde uitgesloten van deelname aan het werk van het openbaar ministerie. J. C. C. T.”

Ik verliet Zutphen met de herhaalde verzekering van den directeur van het gesticht, dr. Lenobel, dat ik bij hem weg moest. Blijkbaar bedoelde hij om weer vrijgelaten te worden. Ook had hij mij op Zaterdag 10 Maart 1934, den derden dag van intemeering, gezegd, dat ik wat hem betrof, wel kon gaan wandelen „doch wat moest hij doen, als ik den officier van Justitie tegen kwam.” Mijn zeer onhebbelijke uitval; mijn vraag „zit ik dan hier voor het pleizier van den officier”, deden hem den inspecteur der gestichten, dr. Schuurmans Stekhoven, opbellen en een uur na het incident kondigde dr. Lenobel mij de komst van den inspecteur op Maandag 12 Maart aan. Dr. Lenobel was voor mij een beste kerel, maar hij durfde niet zichzelf te zijn. Ik gedenk hem met vriendschappelijk gevoel; al liet hij mijn vriend Maas Geesteranus ook uren lang anti-chambreeren en heeft hij mijn vriend schout bij nacht Hartkamp zoo verbitterd door de vraag, om naar buiten niets mede te deelen.

De samenspreking met den inspecteur nam een geheel verkeerde wending. Nog onlangs zei dr. Lenobel, dat hij het bejammerde van niet op hun voorstel te zijn ingegaan. Alles was dan heel anders geloopen.

De inspecteur begon met de m.i. onhandige opmerking, dat hij buiten beschouwing wenschte te laten, of ik in de zaak Boeijink verkeerd had gedaan. De beste man kon zich niet realiseeren, dat ik dag en nacht begaan was met het lot van het gezin en ik kon als eenige steun van het gezin niet realiseeren, dat wat de inspecteur hier zei feitelijk mijn interneering vrij maakte van de querulanten waan, het ziekelijk queruleeren en het intelligentiedefect, dus van de krankzinnigheid.

Ik reageerde dan ook volkomen onredelijk en zou de kamer onverwijld hebben verlaten, als dr. Lenobel mij niet op vriendelijken toon had weerhouden. Eerst nu, twee jaar later, heb ik begrepen, wat de bedoeling van dit onderhoud is geweest. Nog verder uit elkaar kwamen wij, toen de inspecteur me

Sluiten