Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstelde zes maanden op reis te gaan en dien tijd niet in Zutphen, noch in Vorden te komen. Het werd me toen duidelijk, dat Stam en Arriëns mijn interneering hadden bewerkt en ik reageerde in drift „Het is een misdrijf, een schandaal, waaraan ik ben blootgesteld.”

Ik was opgeruimd, uit mijn gezin, uit mijn werk gerukt. Ik was afgemaakt.

De gevaarlijkheid van mijn persoon, waarop mijn interneeringsbesluit berustte, was steeds mijn grootste ergernis. Hadden Mr. Gewin, sedert overleden, en zeer geïnteresseerd in de zaak Boejjink, met mij den tot het uiterste geprikkelden man niet jarenlang met de grootste zorg geraden nooit zijn handen te gebruiken? Was ik de laatste maanden niet zoover gegaan zelfs, dat ik Boeijink verbood om de stukken, die ik uitzond, ook maar met één vinger aan te raken?

Gold het bij mij zelfs niet als volkomen onteerend, om een ongewapenden tegenstander met wapens aan te grijpen? Had ik aan W. C. Arriëns niet nadrukkelijk op schrift gesteld, dat hij m.i. geen schot kruit waard was?

Niettemin werd ik als „gemeingefahrlich” opgeruimd, werden mijn wapens uit mijn geïsoleerd liggende woning weggehaald en vermaakte Zutphen zich kostelijk met het verhaal, dat W. Stam tegen mij met een gummi-knuppel gewapend rond ging.

Eenige weken na het bewuste onderhoud met den inspecteur, verscheen dr. Schnitzler in Zutphen en opende een briefwisseling met den inspecteur, waarin van dezen laatste, de volgende merkwaardige onthulling voorkwam.

Of ik „zóó gevaarlijk” was, als dr. Schnitzler meende, geloofde hij niet. De inspecteur had meer den indruk van „comediespel”. Dit woord past bij uitstek op een zeer merkwaardige interruptie van dr. Francken, die ook bij de bespreking met den inspecteur tegenwoordig was. Ik had daar met den mij nooit, ook in de moeilijkste omstandigheden niet, verlatenden humor gezegd „zóó’n gekke vent ben ik, mijnheer de inspecteur”. Onmiddellijk verbeterde dr. Francken mij met de volgende woorden: „generaal, ik heb nooit gezegd, dat U een gekke vent is; ik heb gezegd: „U is een malle vent”.

Sluiten