Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deskundigen gestelde vragen zijnerzijds als volgt heeft beantwoord: „es war unzulassig, auf Grund der Akten und der Anwesenheit bei einem Termin ohne persönliche Untersuchung die Diagnose Querulantenwahn mit Intelligenzdefekte zustellen,

„es war ungehörig, auf Grund dieser unzulanglichen Unterlagen ohne persönliche Untersuchung Herm Tonnet für gemeingefahrlich zu erklaren,

„und aus den gleichen Gründen unzulassig, die überführung in eine Iirenanstalt zu beantragen;

hebbende Prof. Aschaffenburg het bij de beantwoording van deze vragen aan het oordeel der Rechtbank overgelaten „ob man diese Unzullassigkeit als wesensgleich mit dem Ausdruck unverantwortlich zu betrachten hat”;

overwegende dat uit het bovenstaande duidelijk blijkt, dat de door de Rechtbank benoemde deskundigen en Prof. Aschaffenburg lijnhecht tegenover elkaar staan èn in de waardeering van de door gedaagde toegepaste methode van onderzoek èn in de beoordeeling van de door gedaagde op grond van dat onderzoek getrokken conclusies, zoowel wat eischers psychische afwijkingen als wat zijn toenmalige gevaarlijkheid betreft;

overwegende dat eischer bij conclusie na deskundigen bericht ook nog een nader Gutachen d.d. 4 Februari 1936 in het geding heeft gebracht, waarin Prof. Aschaffenburg met handhaving van zijn standpunt het rapport der deskundigen heeft gekritiseerd, doch dat Prof. Aschaffenburg in zijn eerste Gutachten zelf b.v. toegeeft dat het door het toenemend inzicht in de psychopatische persoonlijkheden juist twijfelachtig is geworden of er tusschen pseudo-querulanten en lijders aan querulantenwaan wel een scherpe onderscheiding kan worden gemaakt en het der Rechtbank dan ook niet onaannemelijk voorkomt dat het uitvoerige betoog van Prof. Aschaffenburg vanuit een zuiver psychiatrisch standpunt op zijn beurt weer aan een kritische beschouwing zou kunnen worden onderworpen;

overwegende dat voor de beslissing van dit geding echter niet ter zake dienende is, of vanuit een zuiver psychiatrisch standpunt gezien, de door gedaagde toegepaste methode van onderzoek en de door hem getrokken conclusies juister zijn

Sluiten