Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Voor 1930 was Menno ter Braak de schrijver van een historische dissertatie over Kaiser Otto III, Ideal und Praxis im frühen Mittelalter (1928), een reeks filmcritieken, gebundeld in Cinema Militans en een aantal polemieken, critieken en essays die in 1931 werden vereenigd in Afscheid van Domineesland en Man tegen Man. De communis opinio der jonge kunstenaars en intellectueelen die zijn werk lazen beschouwde hem als een begaafd, scherpzinnig denker, een onafhankelijk polemist, die in een uitstekenden stijl tegen de meest uiteenloopende zaken ter wereld te velde trok, zonder dat men goed wist wat hij hiermede anders beoogde dan afbraak: het boeiend, maar ten slotte vrij doelloos vernietigingsspel van een hooghartig intellectualistisch negativist.

Wie iets nader toezag, begreep dat er — hoezeer hij ook streed om te strijden, hoezeer zijn polemisch temperament zich pas in vorm voelde komen als het kon atta-

Sluiten