Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere lezers op die techniek zijn gestrand, terwijl zij dachten dat hun het boek-zelf niet beviel — en omdat die techniek een bestanddeel gebleven is van Ter Braaks methode, tot in Van Oude en Nieuwe Christenen toe.

De eerste indruk die het Carnaval den lezer kan geven is die van een eindelooze herhaling; de vijf hoofdstukken tusschen Wij Carnavalsgangers en Carnavalsmoraal varieeren schijnbaar in voortdurend analoge beelden het eene centrale thema en zelfs binnen de grenzen van éen hoofdstuk is de herhaling niet van de lucht. "Wie het boek alleen zoo leest, verveelt zich natuurlijk; hij leest het echter verkeerd. Men moet trachten te zien dat dit werk niet alleen een thema con variazione bevat, maar dat de constructie burger-dichter tevens een technisch hulpmiddel is om de stof te verwerken. Het is namelijk niet waar, dat alle levensverschijnselen slechts worden getoetst aan die twee polaire begrippen, zij zijn tevens een richtsnoer, een compas voor de psychologische peiling. Met behulp van deze constructie heeft Ter Braak een reeks voortreffelijke portretten ontworpen van verschillende psychologische typen, en alweer — niet alleen van den burger en van

Sluiten