Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar heeft geschreven, kan men slechts sterke waardeering gevoelen voor een op dat moment zoo volledige en beheerschte zelfopenbaring. De wijze waarop het probleem wordt gesteld en behandeld, de zekerheid van de psychologie, de innerlijke vrijheid en subtiliteit getuigen stuk voor stuk van een essayistisch vermogen dat in ons land nog altijd een unicum blijft. In een opzicht bleef bovendien ook in het werk van Ter Braak het Carnaval een later niet meer overtroffen of zelfs maar geëvenaard phenomeen, door zijn zin voor samengesteldheid en totaliteit.

Maar voor ik deze laatste kwestie nader belicht, eerst nog iets over de vraag die ik in het begin heb gesteld: wat wordt hier in wezen bestreden, wat wordt hier verdedigd, en waarom, en tenslotte, waartoe? Ik geloof dat men zich voor het antwoord op deze vraag niet allereerst moet verlaten op de carnavalsmoraal, die de onvermijdelijkheid van het dubbelkarakter des levens erkent en aanvaardt, maar vooral op de intonatie waarmee in de vijf Carnavalshoofdstukken zelf het probleem wordt gesteld en verwerkt. Er is dan geen twijfel meer mogelijk: hier wordt, in subjectieven vorm over een objectieve wereld, in objectieven

Sluiten