Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

precies deze mannen zijn het geweest,1) waaraan ook Du Perron een deel van zijn psychologische en stylistische scholing dankt. Bovendien: zijn er in het huidige Frankrijk twee schrijvers te vinden, zoozeer doordrenkt van Nietzsche als Gide en Malraux, en zijn niet juist deze beiden de meesterlijke voorbeelden die Du Perrons ontwikkeling een tijdlang hebben beheerscht?2) Neen, frappanter kan een overeenkomst niet zijn.

Terwijl Ter Braak na het Carnaval opnieuw, en opnieuw onzeker, tegenover den chaos stond, als had hij zich niet zooeven op papier van dien chaos bevrijd, terwijl hij in wezen nog of weer in de lucht hing tusschen burger en dichter, hemel en aarde, metaphysica en psychologie, maakte hij kennis met E. du Perron en als met een slag

und die unbedingte 7*reue zu sich. Das Merkwürdigste bei dieser seltsamen Selbsterziehung ist die These, dasz dem Glaubigen aus dem imaginaren Vorbilde dessen höhere Kraft unaufhörlich zuflieszt. Verliert ein höherer Mensch Vorbild, Selbstachtung und Energie, so sinkt er zum unrettbaren Alltagswesen hinab." *) Met uitzondering van Galiani.

2) Literair beschouwd is natuurlijk alleen Gide een voorbeeld geweest, terwijl Malraux op dit terrein eerder du Perron's tegenpool is.

Sluiten