Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar beteekenis niet aan eenig moreel perspectief —jede rein moralische Wertsetzung endet mit Nihilismus — maar aan haar verhouding tot der Wille zur Macht.

Het is hier niet de plaats voor een blik op Nietzsches visioen van een toekomstige menschheid, die naar zijn overtuiging ontstaat wanneer over enkele eeuwen de laatste disciplinaire vormen van het christendom overwonnen zullen zijn; het is voldoende erop te wijzen dat bij Ter Braak een toekomstconceptie en het beeld van een nieuwe menschheid ontbreekt. Tot tweemaal toe (slot Politicus zonder Partij, slot Van Oude en Nieuwe Christenen) ontwijkt bij de formuleering eener conclusie die gericht zou zijn op een cultureel perspectief. Want hoewel hij in dit laatste boek spreekt over de beheersching van het ressentiment en een oogenblik speelt met het denkbeeld van den democratischen sterken man, het is duidelijk dat hij öf geen conceptie van de toekomst der menschheid bezit öf haar — wellicht uit weerzin tegen idealistische profetieën — verzwijgt; en ofschoon ik die afkeer begrijp, was het mij liever geweest als hij hem juist hier overwonnen had en zijn verwachting of zijn gemis aan verwachting onomwonden geformuleerd. Thans ver-

Sluiten