Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging van den Politicus, maar zelfs geen wrak steekt nu nog uit zee overeind.

Dit brengt voor den man die over Ter Braak wil schrijven een eigenaardige moeilijkheid mee, doordat de problematiek, de argumentatie, het perspectief van Politicus zonder Partij bijna voortdurend en haast onmerkbaar verschuift. De horizontale gedachtengang heeft aan alle dualisme een einde gemaakt en het denken is, hoe weinig zinnelijk dan ook, een zaak der instincten geworden, de geest tot een melodie van het lichaam verklaard. Aan deze verandering dankt de Politicus zijn snel en verglijdend karakter, zijn tegelijk opzettelijke en natuurlijke oppervlakkigheid, die het boek van alle polaire constructies bevrijdt. Wil men desondanks toch een schema, een beheerschend motief, dan stel ik voorop dat het boek ondanks zijn uitstekende argumentatie toch sterker leeft in zijn stijl dan in de dialectiek. De Politicus heeft vondsten, zoo overrompelend als geen ander boek van Ter Braak, het is scherper en levendiger dan al zijn andere geschriften, het herhaalt zich veel minder, het is minder halsstarrig, minder eenkennig in zijn terminologie — maar zijn bijzonder karak-

Sluiten