Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee het te werk gaat, éen kant van de waarheid is en, wat meer zegt, ook van het leven. Reinaert, hoezeer ook de vogelvrije avonturier die zijn geest dienstbaar maakt aan zijn instinct, is tegelijkertijd als burgerlijk intellectualist een gehalveerde Ter Braak.

„Hij krijgt er een boosaardig pleizier in, al dat schijnbaar volledige en harmonische en heroische te gaan verkleinen en verscheuren en verburgerlijken".

„Misschien ben ik zoo ruw gedesillusioneerd, dat ik een overdreven wantrouwen ben gaan koesteren...." Vooral in deze laatste bekentenis zie ik den sleutel tot het geheele boek. Nog eens, niet allereerst van wat het theoretisch verkondigt, niet van het tenslotte zoo geestelijk gebleven materialisme, waarvan ik gezegd heb dat ik er een met man en macht overstag gegaan idealisme in zag, maar van den in dit geval niet ten onrechte beruchten toon. Het wantrouwen, hierboven geciteerd, en ditmaal niet aangevuld door de dichterlijkheid van het Carnaval en het Démasqué, bepaalt het accent van vrijwel het geheele geschrift. "Waar komt het vandaan?

Men herinnere zich hoe de intelligente Andreas Laan uit Hampton Court door zijn

Sluiten