Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in honderd gevallen het begrip het einde is van het genot. "Wantrouwen is alleen dan een psychologische deugd als men bereid is het prijs te geven zoodra het leven de kans biedt met huid en haar bedrogen te worden. Zonder die diepere nieuwsgierigheid zal men zich nooit aan het leven branden, en blijft men gespeend van veel tegelijk uiterst verrassende en uiterst pijnlijke, menschelijke ervaring.

Tegelijk een fanatiek verheerlijker van de oppervlakte1) en achter die oppervlakte op zoek naar het tweede gezicht mist Ter Braak de onbevangenheid om zich over te geven aan de oppervlakkigheid van het eerste gezicht. Men moet erg bang zijn geweest voor de physieke overmacht der polderjongens om met zooveel verwoedheid alles te zetten op die eene kaart van den al dan niet instinctieven geest. Men moet daarna erg wraakzuchtig genoten hebben van zijn geestelijk overwicht om een afrekening als Politicus zonder Partij te behoeven ten einde het evenwicht te herstellen. Men moet

1) Als het hem echter al te oppervlakkig wordt, zooals bij de barok van Van Duinkerken en Vondel, dan verlangt hij naar de scherpe tortuur door den twijfel bij Pascal of naar Unamuno's agoniseerend christendom. Dieper kan het niet!

Sluiten