Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fluiting zijn gemaakt. Het is goed dat men zich voortdurend doordrongen houdt van het besef dat de negentiende eeuw onherroepelijk achter ons ligt. Men kan het betreuren, maar het is beter dat men zich niet langer sust met verouderde waarden, vervallen privilegies en een standenbegrip dat het leven zonder omslag onder den voet heeft geloopen. Laat ons beginnen de zaak zonder sentimenteele restricties onder oogen te zien om dan te overwegen of er nog iets van te maken valt. Laat ons uitgaan van de realiteit.

De eerste helft van de Christenen is aan de analyse — die ik hier uiteraard zeer sterk vereenvoudigd weergeef — van den tegenwoordigen cultureelen toestand gewijd. Het nieuwe van het boek bestaat hierin dat het een persoonlijk conflict in Ter Braak onmiddellijk betrekt op de omringende sociale werkelijkheid. Wij zijn hier zeer ver verwijderd van de half abstracte parabel van het Carnaval der Burgers en, hoewel dit nieuwe essay er de consequentie van is, in wezen niet minder ver van Politicus zonder Partij. De beteekenis van het boek ligt bovendien in het feit, dat het een situatie beschouwt waarin ongeveer de halve wereld verkeert: een dubbel verhouding, al-

Sluiten