Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den honnête homme, maar hij vraagt zich af of hij die criteria omzetten kan, en wil, in en tegen de gegeven realiteit.

Hier duikt niet alleen het probleem van de doelstelling op, van het program van actie, maar vereenzelvigt daarmee dat van de verkondiging. Hoe moet een man die over de taal denkt zooals Ter Braak, zich toevertrouwen aan een zoo dubbelzinnig instrument? Maar ook de gedachte aan de vervalsching waaraan hij zich blootstelt heeft hij aanvaard, omdat hij spreken wil: „Voor het oogenblik hebben wij genoeg aan deze formule: invloed van een oorspronkelijk individu op de maatschappij (d.w.z. van een mensch, die geen slaaf is geworden van een of ander syllogistisch systeem, op een groep, die als zoodanig gemeenplaatsen noodig heeft om gemeenschap te kunnen zijn) is in een door de taal zoo gecompliceerde wereld als de onze alleen mogelijk door middel van die taal. De vraag is dus thans welke doelstelling zal hij verkondigen, welke taak zal hij opleggen aan den modernen intellectueel, welke toekomst ziet hij in het naaste en in het verste verschiet?

De tweede helft van het boek is in de drie hoofdstukken Christus, de Antichrist, So-

Sluiten