Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cialistische Gelijkheid en Fascistische Gelijkheid aan de uitbreiding en de meesterlijk-gedocumenteerde verificatie gewijd van een vondst. Deze vondst is er echter geen van Ter Braak, maar van Nietzsche die in Der Antichrist en in verschillende passages van Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Mor al en Der Wille zur Macht de psychologische wortels van het christendom blootgelegd had. Ik geloof althans dat men Ter Braak niet tekort doet door in het Leitmotiv van zijn onderzoek een toepassing te zien van deze uitspraak van Nietzsche: „die demokratische Bewegung macht dieErbschaft der christlichen". Het is waar dat Ter Braak niet alleen de democratie, maar de heele europeesche cultuur als de erfenis beschouwt van het christendom, maar deze visie is daarom niet meer dan een uitgebreide toepassing van Nietzsches uitspraak omdat ook het inzicht dat aan deze uitspraak ten grondslag ligt door Ter Braak wordt gedeeld. Dit inzicht bestaat in de meening, dat de op aarde geprojecteerde hiernamaalsverwachting, de gelijkheid der zielen voor God, in de wrijving met de ongelijkheid der maatschappelijke realiteit, een ressentiment heeft verwekt dat zich

Sluiten