Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherper geteekend door de antithese tusschen Dionysos en den Gekruisigde dan door den tot discipline geworden invloed van den laatste alleen?

Ook bij Nietzsches analyse van het christendom en de europeesche cultuur speelt het ressentiment een beslissende rol; ook hij bracht met de hartstocht van den polemist, die iets bewijzen en vernietigen wil, alle phenomenen die hij bestreed tot enkele motieven terug; ook hij herleidde later het geheele leven tot die eene Wille zur Macht — maar tegelijk bleef in hem, zoowel theoretisch als practisch, het besef werkzaam, dat men alleen iets van het leven in zijn samengesteldheid begrijpt, als men voortdurend doordrongen blijft van het gevoel voor zijn gecompliceerde veelstemmigheid. Tegenover de uitspraak in Der Antichrist: „In der Vorstellungswelt des Christen kommt nichts vor, was die Wirklichkeit auch nur anrührte: dagegen erkannten wir im Instinkt-Hasz gegen jede Wirklichkeit das treibende, das einzig treibende Element in der Wurzel des Christentums...." kan men deze zinsnede stellen uit het concept van een brief aan Bernhard Förster (Nizza, November 1887): „zur Genesis des Christentums bringt jede Abhandlung ihren Bei-

Sluiten