Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disciplinair-christelijke der democratie, omdat zij niet alleen opportunistisch gebruik maakt van de gegeven realiteit, maar omdat zij zich tevens tot taak stelt: het vervormen dier realiteit. Ter Braak vond de halve oplossing der democratie, omdat hij uitging van de halve wortel, het christelijk ressentiment, en ook hier komt hij slechts tot een opportunistisch aanvaarden, omdat hij terugschrikt voor het latent ook in hem levend nietzscheaansch perspectief.

Laten wij elkander verstaan: er is alles voor dat men in de Eeuw van de Phrase iedere phrase vermijdt. Maar tusschen een phrase en een toekomstconceptie ligt een ingrijpend verschil; tusschen het berusten in de democratische minima, hoe onvermijdelijk dan ook, en de wil om deze minima, op grond van de tweeledigheid van het leven, te relativeeren door het tegenwicht van een perspectief, ligt de beslissende nuance tusschen het aanvaarden van een gegeven maar halve realiteit en het postuleeren van het leven als geheel. Men kan zich bij zijn opportunistisch berusten ook slechts ten deele op het „amor fati" beroepen, zooals Ter Braak thans beproeft, omdat het fatum niet slechts het heden maar tevens de toekomst en zelfs het chiliasme omvat. Het

Sluiten