Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij dat doen? Er zijn andere mogelijkheden, en evengoed als hij destijds een volledig beeld voor hetgeen hij te zeggen had vond in de gelijkenis van het Carnaval, moet het hem thans mogelijk zijn gestalte te geven aan het beeld dat nu in hem leeft van een bij alle samengesteldheid totalen mensch. Er is misschien geen gevaarlijker thema voor een schrijver dan dit, er is bovendien geen zekerder wijze om dat beeld reeds bij zijn geboorte ten doode te doemen dan door het op éénmaal te geven als volledig en categorisch programma, hoezeer dan misschien ook in de gedaante van een afgeronde figuur. Toch kan men als schrijver de volle maat van zichzelf niet geven zonder dat men, op welke wijze dan ook, dit „volledige beeld" aanwezig doet zijn in zijn werk. Ik voor mij geloof althans dat men tekort schiet als men dien sprong niet minstens eenmaal waagt. Maar nogmaals, voor den goeden verstaander is het niet noodig dit beeld onder te brengen in een bepaalde formule of in een bepaalde figuur, waarvan ook de slechtste lezer kan

,

zeggen: „Dat heeft hij bedoeld, dat is het symbool voor zijn ideaal". Integendeel zelfs: hoe dieper verborgen hoe beter, de uitwerking kan er slechts des te ingrijpen-

Sluiten