Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam verzamelde, objectieve gegevens, de waarde en dé beteekenis vast, van hetgeen de heuvelrug, die het Maasdal ten zuiden van Maastricht beheerscht, bood en biedt. Het geeft den natuurminnenden en wetenschappelijken bezoeker, die zich niet tot een oppervlakkigen kijk wil bepalen, inzicht in hetgeen de St. Pietersberg inhoudt en.... verloor. Het verrijkt den geest doordat aan velen wordt opengelegd, wat te voren voor hen gesloten was, het verheft het hart, omdat het de liefde voor hetgeen ons eigen land aan schoons bergt, nieuwen gloed geeft.

Daarom wenschen wij dit werk van harte een ruime verspreiding toe.

Sluiten