Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Als de uitdrukking „Uilen naar Athene dragen” niet zoo erg, héél erg afgezaagd was, had ik ze als „motto” aan het hoofd dezer inleiding gezet. Daar ware ze op haar plaats geweest. Wat toch is eene inleiding?.... Niets anders dan het binnenleiden van een boek bij het leesgrage publiek.

Alèvel, „De St. Pietersberg” zou ook zonder mijn geleide zijn weg wel vinden; daarvoor blijven zijne auteurs me borg. Diè toch zijn, zonder uitzondering, allemaal menschen van het vak ...

In de wereld, waarin ze hier optreden, hebben zij al lang naam gemaakt.

De kennis van- en de liefde voor de onderwerpen, welke zij in dit boek behandelen, zijn dan ook voor „de St. Pietersberg” waarborgsmerken.

Een S c h m i t z b.v. behoeft toch heusch niet door mij te worden binnengeleid.

Wie ooit diens boek las over „Mieren en hare Gasten” — en wie heeft dat niét gedaan!? — weet hoe deze auteur meesterlijk de pen hanteert als hij zich aan het beschrijven zet van natuurtafereelen. Daarenboven heeft hij in de Entomologische wereld een naam als maar weinigen.

En geen wonder!

Wat al nieuwe insecten, hoofdzakelijk Phoriden, zijn door hem ontdekt en beschreven!

Als ik ’t wel heb — van de laatsten niet minder dan voor de wetenschap 500 nieuwe soorten, waaronder een 70-tal uit Limburg.

En hoevele Entomologen met reputatie hebben bij ’t beschrijven van een nieuw gevonden insectemoort, niet zelden zelfs van een nieuw genus — daaraan den naam van Pater S c h m i t z verbonden!

’n Borgmeier, ’n Dettmer, ’n Reichensperger, ’n D u d a, ’n N a v a s, ’n B e r 1 e s e, ’n K n e i s s 1, ’n O u dein a n s en meerdere anderen droegen aan S c h m i t z het Peetoomschap op bij wetenschappelijke doopplechtigheden in de zich maar steeds uitbreidende, kinderrijke insectenfamilies, waarin deze geleerde heeren accoucheerden.

Dat Pater S c h m i t z zich wilde belasten met het schrijven van het hoofdstuk: „Het dierenleven in de onder aar dsche gangen” valt te meer toe te juichen wijl hij de eerste is geweest, die, thans bereids

Sluiten