Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITZICHT VANAF ZONNEBERG OVER HET MAASDAL.

overal weer de waardeering te doen toekomen, waarop hij recht heeft.

Dat de uitgave van het boek, in zoo goed verzorgden vorm, inderdaad kon worden verwezenlijkt, is te danken aan de belangstellende en voortvarende wijze, waarop de heer Th. A. vanOort van de zijde der uitgeefster mijn plannen is tegemoetgetreden; wanneer zijn vooropgestelde gedachte, „De Sint Pietersberg moet er komen, niet velerlei moeilijkheden had weten te overwinnen en niet bij allerlei zakelijke overwegingen was voorgegaan, zou dit resultaat zeker' niet zijn bereikt.

* * *

De St. Pietersberg dankt zijn groote bekendheid aan zijn onderaardsche gangen en de daarin gevonden fossiele overblijfselen van vertegenwoordigers eener dierenwereld, waarvan de ouderdom niet bij benadering te schatten is. Men heeft, zoowel hier te lande als ver over onze grenzen, verbaasd gestaan èn over die vreemde, onbegrijpelijke onderwereld èn over die ondoorgrondelijke vondsten, welke leidden tot de meest fantastische voorstellingen van de dieren,

Sluiten