Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITZICHT NABIJ SLA VANTE OP ST. PIETER EN MAASTRICHT.

waarvan deze resten afkomstig waren. Alles waardoor de berg de bewondering wekte, scheen in zijn zwijgzaamheid boekdeelen geheimenissen verborgen te houden.

Zooals het veelal gaat, is de berg in de naaste omgeving steeds meer beschouwd als de merkwaardigheid, welke vooral vreemdelingen interesseeren en trekken kon, dan als een begrepen en gewaardeerde schat; in wetenschappelijken en oudheidkundigen zin heeft men de juiste waarde ervan niet steeds in breeden kring ingezien.

Wie in het Limburgsche land opgroeide, kon zich van jongs af aan eenige voorstelling maken hoe de berg en de gangen waren, ja kon er zelfs in zijn jeugdjaren fantastische en avontuurlijke herinneringen voor heel zijn leven van meenemen; wie verder af woonde kon er zich, ook al hoorde hij vroeg op de schoolbanken reeds spreken van die merkwaardige berg bij Maastricht waaruit men de steenen groef, geen of nauwelijks een voorstelling van maken. Wanneer die schoolbanken, zooals bij mij het geval was, onder A.P. stonden, is het ook heel moeilijk zich een berg voor te stellen! Een oprit van een dijk, een duintop, dit zijn de grootste verhevenheden, waarmede men dan kennis maakt. Wanneer daar nog bij komt, dat in een tijd,

Sluiten